Auteursrecht

Alle auteursrechten (vaak ook copyright genoemd), databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website ZRTV.nl berusten uitsluitend bij de ZRTV en haar licentiegevers. ZRTV behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website van ZRTV voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZRTV is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) website van ZRTV geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld..

De tekst van deze auteursrechtverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Indien u nog specifieke vragen heeft over onze auteursrechten dan kunt u deze e-mailen naar: copyright@zrtv.nl of sturen naar Zwartewaterland RTV, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).